Proxecto de tradución ao galego do libro Producing Open Source Software de Karl Fogel. É un libro que versa sobre a parte humana e sobre a parte técnica do desenvolvemento de Software Libre. Describe como xestionar con éxito proxectos de Software Libre, as expectativas dos usuarios e dos desenvolvedores, etc. polo que é unha obra ideal para o achegamento á cultura do software libre.

Sitio web: https://producingoss.ghandalf.org


O libro «Máster Software Libre en Galicia, ano I», escrito polos alumnos da primeira edición galega do Máster en Software Libre, achega unha interesante serie de artigos técnicos e divulgativos sobre o incrible mundo do software libre.

Sitio web: https://mswl.ghandalf.org


O libro «Máster Software Libre en Galicia, ano II», escrito polos alumnos da segunda edición galega do Máster en Software Libre, achega unha interesante serie de artigos técnicos e divulgativos sobre o incrible mundo do software libre.

Sitio web: https://mswl2.ghandalf.org