2018

 • Sesións de difusión sobre OpenStreetMap e Software Libre, en institucións de Ensinanza Primaria e Secundaria

2017

 • Organización do primeiro Drone Day en Galicia
 • Colaboración na organización da GeocampES
 • Sesións de difusión sobre OpenStreetMap e Software Libre, en institucións de Ensinanza Primaria e Secundaria

2016

 • Colaboración na organización do PyDay Galicia
 • Colaboración na organización da GeocampES
 • Colaboración na organización e celebración da quinta edición da OSHWDEM (Open Source Hardware Demostration)
 • Sesións de difusión sobre OpenStreetMap e Software Libre, en institucións de Ensinanza Primaria e Secundaria
 • Creación da web do libro Máster Software Libre en Galicia, ano II

2015

 • Colaboración na organización da GeocampES
 • Colaboración na organización e celebración da cuarta edición da OSHWDEM (Open Source Hardware Demostration)
 • Sesións de difusión sobre Software Libre, en institucións de Formación Profesional e Ensinanza Primaria e Secundaria
 • Distribución de exemplares impresos dos libros “Creando Software Libre”, “Máster Software Libre en Galicia,ano I” e “Máster Software Libre en Galicia, ano II“

2014

 • Colaboración na organización da GeocampES
 • Colaboración na organización e celebración da terceira edición da OSHWDEM (Open Source Hardware Demostration)
 • Sesións de difusión sobre Software Libre, en institucións de Formación Profesional e Ensinanza Primaria e Secundaria
 • Distribución de exemplares impresos dos libros “Creando Software Libre”, “Máster Software Libre en Galicia,ano I” e “Máster Software Libre en Galicia, ano II”

2013

 • Colaboración na organización da GeocampES
 • Colaboración na organización do primeiro QGIS Weekend
 • Organización e celebración da segunda edición da OSHWDEM (Open Source Hardware Demostration)
 • Sesións de difusión sobre Software Libre, información xeográfica e OSM en institucións de Formación Profesional

2012

 • Colaboración na organización da GUADEC 2012
 • Distribución de exemplares impresos dos libros “Creando Software Libre” e “Máster Software Libre en Galicia, ano I“
 • Sesións de difusión sobre Software Libre en institucións de Ensinanza Primaria, Secundaria e Formación Profesional
 • Organización e celebración dunha xornada de OSHW (Open Source Hardware)
 • Revisión normativa, edición en formato papel e impresión dunha tirada dun libro en galego sobre software libre: Máster Software Libre en Galicia, ano II

2011

 • Organización dunha GNOME 3 Launch Party en Coruña
 • Revisión normativa, edición en formato papel e impresión dunha tirada dun libro en galego sobre software libre: Máster Software Libre en Galicia, ano I
 • Realización dunha Xornada sobre Software Libre e licenzamento no IES Xulián Magariños
 • Distribución de exemplares impresos do libro “Creando Software Libre“

2010

 • Colaboración na organización da DudesConf e da Guadec Hispana
 • Edición e impresión en papel dunha tirada do libro “Creando Software Libre“
 • Sesións de difusión sobre Software Libre en institucións de Ensinanza Primaria e Secundaria
 • Realización de duas bolsas para o desenvolvemento de PFCs con Software Libre
 • Colaboración na organización e participación na Libre Software World Conference

2009

 • Obradoiro de Software Libre no Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia
 • Proxecto de traducción colaborativa do libro Producing Open Source Software